วันที่ 15 สิงหาคม 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย รศ.ดร.สุภาวิณี  สัตยาภรณ์ อธิการบดี  คณะบดีวิทยาลัยน่าน ผู้บริหารหาร และนักศึกษาวิทยาลัยน่าน ร่วมพิธีส่งมอบรถบัสให้กับวิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จาก บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์  บุญสาลี  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงให้โอวาทและปาฐกถาพิเศษ  
เรื่อง “การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ” ณ  ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาพ/ข่าว PR URU