วันที่ 12 สิงหาคม 2566
กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์นำนักศึกษาที่ได้รับการพิจจารณาทุนการศึกษา จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าพิธีรับมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน นักศึกษาที่มีจิตอาสาขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพ/ข่าว PR URU