วันที่ 12 สิงหาคม 2566 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย รศ.ดร.สุภาวิณี  สัตยาภรณ์ อธิการบดี  ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์ 92 รูป ณ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพ/ข่าว PR URU