มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จัดบริการให้ บุคลากรที่มีความประสงค์ เข้ารับการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จัดบริการให้ บุคลากรที่มีความประสงค์ เข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ตามโครงการของสำนักงานประกันสังคม ซึ่งได้รับการสนับสนุกการบริการฉีดจากหน่วย วัคซีนหน่วยให้บริการ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร ICIT
ภาพ/ข่าว PR URU