7 มิถุนายน 2566
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือตั้งสถาบันนวัตกรรมด้านป่าไม้จังหวัดแพร่ ระดับอุดมศึกษา (ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจใต้ผืนป่า )  ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานภาคีความร่วมมือ  1.นายสุรชัย อจญบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ 2.นายชุติเดช มีจันทร์ ผวจ.แพร่ 3.ดร.ประทีบ บินชัย ผอ.วิทยาลัยชุมชนแพร่ 4.นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  5.นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม วุฒิสภา และ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ สมาชิกวุฒิสภา (อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาขุมชนและอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ หอประชุมตรีเทพ โรงเรียนป่าไม้แพร่(เดิม) ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่  ทั้งนี้ เพื่อร่วมการขับเคลื่อนความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษา พัฒนา คว้าและวิจัย ความรู้ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ได้แนวคิดเศรษฐกิจใต้ผืนป่า ในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน ภาคีเครือข่าย  ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ นอกจากนี้  พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง  ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาฯ และคณะพร้อมด้วย คณะนักวิจัยโครงการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาผืนป่าขุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ร่วมลงพื้นที่รับฟังรายงานกรณีศึกษาการจัดการผืนป่าชุมชนบ้านบุญแจ่ม ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่
ภาพ/ข่าว ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่