วันที่ 1 มิถุนายน 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมี รศ.ดร.สุภาวิณี  สัตยาภรณ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธาน ซึ่งมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธี กว่า ๑,๕๐๐ คน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทุ่งกะโล่
ภาพ/ข่าว PR URU