วันที่ 1 มิถุนายน 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุรดิตถ์ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุภาวิณี  สัตยาภรณ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานกล่าวเปิดและพบนักศึกษารวมถึงให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่ทุกคน ภายในกินจกรรมมีการบรรยายพิเศษจาก  อุล ภาคภูมิ จงมั่นวัฒนา  นักแสดง นักพูด พิธีกร มากความสามารถ ขวัญใจวัยทีน ในหัวข้อ “การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และการสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษา” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทุ่งกะโล่ 
ภาพ/ข่าว PR URU