คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ร่วมออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" กับส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมให้บริการวัดความดันโลหิต และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี ณ ตลาดกลางผลไม้และผลิตภัณฑ์จังหวัดอุตรดิตถ์ (ศูนย์ OTOP เทศบาลตำบลหัวดง) อำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์