มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ร่วมกับสภากาชาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ และโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่๙ ในวันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น ณ หอประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัย