วันที 23 มีนาคม 2565
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ผศ.ดร.ชิชญาสุ์ ช่างเรียน รออธิการบดี อาจารย์เอกพงค์ วรรณจักร และ นางสาวปิยะนาถร ริมทอง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง จังหวัดอุตรติตถ์ 
ภาพ/ข่าว PR URU