วันเก็บเกี่ยวผลผลิตพริก

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำทีมโดย รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตพริก สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏออุตรดิตถ์ ร่วมผลิตพริกกับ บริษัทไทยอกริ ฟูดส์ เพื่อผลิตพริก GAP โดยการดำเนินงานภายใต้ MOU ระหว่างสองหน่วยงาน สร้างการเรียนรู้ในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ตามมาตรฐาน GAP และ Euro 2022/643 ได้ดำเนินการปลูกพริก 2 ชนิด ประกอบด้วยพริกจินดาและพริกชี้ฟ้า โดยได้รับต้นกล้าจำนวน 40,000 ต้นจากบริษัท ณ พื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลำรางทุ่งกะโล่