วันที่ 3 มีนาคม 2566
กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏ โดยมี นายวิเชียร  แสงวิวัฒน์เจริญ เป็นประธานการประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่ นักศึกษาสาขานาฏศิลป์ คณะครุครุศาสตร์ และ สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย และสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษาอีกด้วย 
ภาพ/ข่าว PR URU