วันที่ 2 มีนาคม 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ผศ.ธนัตถา กรพิทักษ์ รองอธิการบดี  ผศ.ธนภูมิ เฟื่องเพียร รองฯ ผอ.ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ และ นายวิศรุต ทองสุข บุคลากรศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ร่วมพิธีถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ พระองค์ทรงเป็น  "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ที่ทรงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาฝีมือแรงงานของข่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี 
ภาพ/ข่าว PR URU