วันที่ 1 มีนาคม 2566
อาจารย์ ดร.รดี ธนารักษ์ รองอธิการบดี ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและ National Pingtung University  (NPTU) สาธารณรัฐไต้หวัน ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom)
ภาพ/ข่าว วิทยาลัยนานาชาติ