วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 
งานหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมเสียงทองบ้านนา อำลาหอพัก ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มรอ. โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิชัย ใจกล้า รองอธิการบดีเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันในหอพัก ความรักใครสามัคคี อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมผ่านเพลงลูกทุ่ง รวมถึงแสดงความยินดีกับรุ่นพี่หอพักที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาอีกด้วย 
ภาพ/ข่าว PR URU / งานหอพักนักศึกษา มรอ.