ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการประมูลเช่าร้านค้าหน้าสระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏ
เพื่อจำหน่ายสินค้าและอาหารว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรติตถ์