12 ตุลาคม 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี มีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน ๑๐ รูป ประกอบพิธีทางศาสนา และช่วงท้าย ประธานในพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   

PR.URU              

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0L7QNfHxNxp6EhLyDcBnYtfNinRWbYmDm3VDuqKxJ7spV9UM3HW145p3UB9HaGbJpl&id=100057883770391