ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่อง ประมูลเข่าร้านค้าหน้าสระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฎ เพื่อจำหน่ายสินค้าและอาหารว่าง