ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่อง ประมูลเช่าร้านค้าของหอพักนักศึกษาเพื่อจำหน่ายสินค้าสะดวกซื้อ