วันที่ 27 กันยายน 2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี และคณะผู้บริหาร ร่วมบริจาค “ชุดฝึกกล้ามเนื้อ สำหรับผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง“ ให้กับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ และ โรงพยาบาลพิชัยดาบหัก จำนวนโรงพยาบาลละ 250 ชุด โดยมี นายแพทย์อายุส ภมะราภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ และ พันเอกสุรวุฒิ เอื้อคณิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก รับมอบชุดฝึกกล้ามเนื้อ ซึ่งชุดฝึกกล้ามเนื้อมือสำหรับผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงนั้น เป็นผลิตภัณฑ์จากการพัฒนา ภายใต้แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน และยังได้รับสนับสนุนชุดฝึกกล้ามเนื้อ สำหรับผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
ภาพ/ข่าว PR URU 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=515959523676836&set=a.515959830343472