18 สิงหาคม 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดย รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร รับมอบน้ำดื่ม เพื่อใช้ในกิจกรรมเดินประเพณี "สักการะพระยาพิชัย ไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์" ประจำปีการศึกษา 2565  จากมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ สนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ขวด พร้อมรถกู้ชีพและบุคลากร คอยให้บริการและอำนวยความสะดวก จำนวน 5 คัน จากโรงพยาบาลพิษณุเวช สนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 1,200 ขวด พร้อมรถพยาบาลมาบริการตลอดกิจกรรม และหอการค้า สนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 1,000 ขวด ส่งมอบ ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารภูมิราชภัฏ
PR.URU