ช่วงเย็น  วันที่ 12 สิงหาคม 2565
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มทอง - พุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ โดยมี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี
ภาพข่าว PR URU
https://www.facebook.com/UttaraditRajabhatUniversity/photos/a.6030817716946647/6030816233613462