{Recent News URU}
วันที่ 12 สิงหาคม 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัตถา กรพิทักษ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงค์ 91 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง  12 สิงหาคม 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์ ภายในสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก โดยมี นายผล ดำธรรม ผุ้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี
ภาพข่าว PR URU 
https://www.facebook.com/UttaraditRajabhatUniversity/photos/a.6029442657084153/6029438747084544