รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี มอบหมาย ดร.ภาณุรังษี เดือนโฮ้ง ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมออกหน่วยจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๙๐ พรรษา โโยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ วัดม่อนใหญ่ ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

ภาพ/ข่าว PR.URU / กองพัฒนานักศึกษา

https://www.facebook.com/UttaraditRajabhatUniversity/photos/a.6028288633866222/6028289507199468/?type=3&mibextid=c157xr&fs=e&s=cl