วันที่ 11 สิงหาคม 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดย รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ผศ.ดร.พิชัย ใจกล้า อาจารย์ ดร.รดี ธนารักษ์ รองอธิการบดี อาจารย์กุลรวี กลิ่นกลั่น คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และอาจารย์รำพึง คำขา ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาเกาหลี ร่วมต้อนรับ Professor Kim Donghoan ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยฮันซอง (Hansung University) ร่วมหารือในการพัฒนาหลักสูตรภาษาเกาหลีและวางแผนโครงการอาสาสมัครเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลี ในปี 2566 ณ ห้องรับรองชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏ
ภาพ/ข่าว วนช.

https://www.facebook.com/UttaraditRajabhatUniversity/photos/a.6028226433872442/6028226783872407/?type=3&mibextid=c157xr&fs=e&s=cl