ณพงษ์พิชัย แผ้วเกษมเมธากุล นายกสมาคมศิษย์เก่า พร้อมคณะกรรมการ มอบเงินจากการจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 86 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษา และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยมีศิษย์เก่า ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ จำนวนเงิน 252,981.50 บาท ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ต่อไป