วันที่ 1 สิงหาคม 2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จัดการแข่งขันฟุตบอลวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ครบรอบ 86 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิชัย ใจกล้า รองอธิการบดี  เป็นประธานในการเปิดการแข่งขัน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่า และหน่วยงานให้จังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมเฉลิมฉลองวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 86 ปี โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 4 ทีม ได้แก่ 1. ทีมสโมสรตำรวจ  จังหวัดอุตรดิตถ์ 2. ทีมศิษย์เก่า มรอ. 3. ทีมดารไก่ 4. ทีมบุคลากร มรอ. ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ภาพ/ข่าว PR URU