มหาวิทยทลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดย รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.รัชดา คำจริง ผู้ช่วยอธิการบดี และทีมคณะทำงาน ให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหารโครงการ U2T นำโดยคุณนิสากร จึงเจริญธรรม ลงพื้นที่โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยลงพื้นที่ตำบลคอรุม และรับฟังสรุปการทำงานโครงการ U2T ของมหาวิทยาลัย ณ อาคารภูมิราชภัฏ

PR.URU