31 กรกฎาคม 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์จัดกิจกรรม การแข่งขัน เดิน-วิ่งมินิมาราธอน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบรอบ 86 ปี ในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 โดยแบ่งออกเป็น 3 รุ่นด้วยกัน มินิมาราธอน 12 กม. Fun run 6 กม. และ VIP การจัดกิจกรรมนี้เพื่อให้นักศึกษา มีความภูมิใจในสถาบันรวมถึงสืบทอดประเพณีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในวันคล้าย วันสถาปนามหาวิทยาลัย อีกทั้งยังส่งเสริมให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจการออกกำลังกาย ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการออกกำลังกาย ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม โดยในปีนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 500 คน ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์