9 กันยายน 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยสโมสรโรตารี จัดพิธีไว้อาลัยและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับ ดร.โยอิชิ โคจิมา ผู้สร้างคุณูปการมากมายให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มายาวนานกว่า ๒๐ ปี ผลักดัน สนับสนุนและส่งเสริมให้เปิดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และอุทยานซากุระโคจิมาเป็นอนุสรณ์สถานความสัมพันธ์นิรันดร์กาลระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กับ ดร. โยอิชิ โคจิมา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่านมีความคิดที่จะสร้างอุทยานซากุระ เพื่อเป็นอนุสรณ์และความทรงจำที่ดีของท่านให้กับชาวอุตรดิตถ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี วางพวงหรีดและกล่าวคำไว้อาลัยในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อีกทั้งคุณจิระยุทธ หิรัณยวัฒน์ ผู้ว่าการภาค 3360 โรตารีสากล วางพวงหรีดและกล่าวคำไว้อาลัยในนามของสโมสรโรตารี และนายกสโมสรโรตารี่อุตรดิตถ์ นายกสโมสรโรตารี่ศิลาอาสน์ และนายกสโมสรโรตารี่พิชัย ร่วมวางพวงหรีด และแขกผู้มีเกียรติวางดอกกุหลาบสีขาวหน้ารูป ดร.โยอิชิ โคจิมา เพื่อแสดงความไว้อาลัย และจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล (แบบไทย) ณ หอเกียรติคุณโคจิมา มหาวิทยาลัยราขภัฏอุตรดิตถ์ ทุ่งกะโล่