8 กันยายน 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับมอบถุงปันสุขและชุด PE จากคณะทำงานของ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ดร.นงรัตน์ อิสโร ที่ได้มอบถุงปันสุขจำนวน 200 ชุด และชุด PE จำนวน 45 ชุด เพื่อมอบให้กับชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทุ่งกะโล่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาแกนนำวิศวกรสังคม เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ช่วงสาย กองพัฒนานานักศึกษา นำโดย อาจารย์ภาณุรังษี เดือนโฮ้ง ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนางสาวศศิรัศม์ เสือเมือง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บุคลากร และนักศึกษาแกนนำวิศวกรสังคม ออกแจกจ่ายให้กับประชาชน ชุมชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น ชุมชนหลัง รพช. ชุมชนห้องสูง ชุมชนหนองผา ลับแล และชุมชนอื่นๆ รวมถึงโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทุ่งกะโล่ ในลำดับต่อไป