วันที่ 31 สิงหาคม 2564
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญเงินพระราชทาน มอบแก่
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นส่วนหนึ่งในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 และเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 ณ ทำเนียบรัฐบาล ในการนี้ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้ารับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ด้วย เพื่อนำไปสนับสนุนโรงพยาบาลสนามของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว.
31 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดพิธีรับพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อบรรเทาปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเทิดไว้ เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ที่ใต้ฝ่าพระบาททรงมีพระเมตตาห่วงใย ในความทุกข์ร้อนของปวงประชา และพระราชทานความช่วยเหลือ ห่วงใย เอื้ออาทรเสมอมา นำมาซึ่งขวัญและกำลังใจ แก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง โดยมีรองศาสตราจารย์สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์พร้อมผู้แทนผู้บริหาร เข้ารับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาพ/ข่าว PR URU