1 สิงหาคม 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ร่วมกับคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีออนไลน์เพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมีศิษย์เก่า ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีออนไลน์เพื่อการศึกษาในครั้งนี้ จำนวนเงิน 254,728.24 บาท โดยมีพระปัญญากรโมลี เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ พระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ ธรรมยุต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คุณพงษ์พิชัย แผ้วเกษมเมธากุล นายกสมาคมศิษย์เก่า พร้อมด้วยคณะกรรมการ ณ มณฑลพิธีศาลสพุทธอุตรมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาพ/ข่าว PR URU