อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ทีมStartup ที่ผ่านเกณฑ์ระดับประเทศ ได้รับเงินรางวัล 25,000บาท จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) จำนวน 5 ทีม จาก 10 ทีม ดังนี้
1. ทีม ARL แอพพลิเคชั่นสื่อการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษ AR Childs                                      
2. ทีม CLEAN SCENTED ผลิตภัณฑ์แผ่นเช็ดรองเท้าแบบพกพา     
3. ทีม Good for You ผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัย Mask 4 world ผลิตจากเส้นใยสับปะรด 
4. ทีม PHENOMENAL ฟี นอม มี นอล ผลิตภัณฑ์แปรงสีฟันย่อยสลายตามธรรมชาติแบบ 2in1          
5. ทีม Refix แพลตฟอร์มและบริการ ขายเสื้อรายเดือนโดยมีกระบวนการนำเศษผ้าที่เป็นผลเสีย ในอุตสาหกรรม fast fashion