30 มิถุนายน 2564
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายผล ดำธรรม ทีม สสจ.อุตรดิตถ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าสำรวจพื้นที่โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทุ่งกะโล่ ซึ่งจะดำเนินการเปิดอย่างเป็นทางการเพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2 ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ในเร็วๆนี้  
อธิการบดีเปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงพบผู้ติดเชื้อในประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้โรงพยาบาลสนามยังมีความจำเป็นอย่างมาก และเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงเปิดพื้นที่อาคารบริหารจัดการพื้นที่ทุ่งกะโล่ ให้เป็นโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทุ่งกะโล่ เพื่อจัดตั้งศูนย์กักกันจังหวัดอุตรดิตถ์ (Local Quarantine) และโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม แห่งที่ 2 
และในวันนี้ทางจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่ เตียงสนาม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ติดตั้งภายในอาคาร เพื่อรองรับการตั้งศูนย์กักกันและโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทุ่งกะโล่ แห่งที่ 2 ของจังหวัดอุตรดิตถ์