วันที่ 18 มิถุนายน 2564
หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมคิด ทุ่นใจ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณาจารย์และนักศึกษา มอบอาหารว่าง ในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ สู้ COVID -19 ให้กับโรงพยาบาลลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ รับมอบโดยนายแพทย์กิตติพงศ์ อุบลสะอาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพ/ข่าว PR URU