2 มิถุนายน 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมรองอธิการบดี มอบน้ำดื่ม URU จำนวน 1,000 ขวด ในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ สู้ COVID -19 ให้กับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ รับมอบโดยนายแพทย์อายุส ภมะราภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ณ กองอำนวยการ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

PR.URU