กรอกข้อมูลการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่สำหรับผู้ที่สมัครรอบที่ 2 Link:http://academic.uru.ac.th/RegSys.2020/ 
# เมื่อกรอก บันทึก พิมพ์ออกมาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการตามคำแนะนำดังรูปด้านล่างครับ