การเตรียมการและมาตรการการดำเนินการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
::29 เมษายน 2564::
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนายแพทย์ สสจ.อุตรดิตถ์ ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อม ในการตั้งโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2 ณ อาคารบริหารจัดการพื้นที่ทุ่งกะโล่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์