วันที่ 22 มีนาคม 2564 
สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นำโดย นายพงษ์พิชัย แผ้วเกษมเมธากุล นายกสมาคมเข้าพบ รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีเพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาคมศิษย์เก่า ณ ห้องรับรอง ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏ
ภาพ/ข่าว งานเลขาอธิการบดี