บวงสรวงและวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก