วันที่ 17-18 มีนาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
กองพัฒนานักศึกษา 
ขอเชิญบุคลากรคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาค ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ “กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 8” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์