1 สิทธิ์ ต่อ 1 เสียง 
เปิดลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. 
 ลิงค์เข้าระบบการเลือกตั้งรูปแบบ Online 
https://qrgo.page.link/FJZtiวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งรูปแบบ Online
1.กดเข้าไปที่ลิงค์
2.กรอกอีเมลล์ และ Password เข้าสู่ระบบ
3.เลือกหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง / กดถัดไป
4.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน / และตอบแบบสอบถาม 
5.กดส่ง จะถือว่าทำรายการสำเร็จ
(เป็นกิจกรรมบังคับทุกชั้นปี ตั้งแต่รหัสนักศึกษา 60 - 63)