ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน\r\nเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ\r\nประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒