ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน\r\nภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาเฉพาะตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (พ)\r\nสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓