ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไปและทางสาขาวิชาเอก พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่๑)