ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลชาวต่างชาติเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ ตำแหน่ง อาจารย์ต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ )