มหาวิทยาลัยราชถัฏอุตรดิตถ์จัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 Engagment Thailand Annual Confernce 2019 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตร อำเภอลับแล โดย มี ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีกล่าวต้อนรับ และใช้ชื่องานว่า “เยือนเวียงแก้ว ยลเรือนเก่า รอยลับแล” ซึ่งภายในงานมีการแสดงต้อนรับจากนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และการแสดง แฟชั่นโชว์ ผ้าไทย จาก แม่ครูประนอม ทาแปง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ปี 2554 ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ภาพ/ข่าว เครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์