ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2  ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม