มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
.
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ส่งเสริมอนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมอันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา
.
วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ (แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๔) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
.
โดยกองศิลปวัฒนธรรม